Понедельник           16.05   102 107 108 12 14 17 202 207 208 22 24 27 304 307 308 32 34 37 42 43 47
1   Информатика 307   Математика 219   Иностр. Язык 405 Русский язык 401   МДК 01.03 225 Химия  402   Физкультура             МДК 02.01 224      
2 УП.01 Физкультура Литература 225 Астрономия 212 Родная литература 401 Математика 219 ПП.01 Русский язык  225 Иностр. Язык 405 УП.01 МДК 01.01 305 УП.04 УП.03 УП.02 ПП.04 ПП.03 УП.02 МДК 02.01 224 ПП ПП  
3 (Богатырев А.В.) Химия  402 Обществозн. 406 Физика 212 Математика 219 Физкультура (Пузеев М.Н.) Русский язык  225  Литература 220 (Богатырев А.В.) МДК 01.01 305 (Шуняев В.О.) (Горбунова А.Н.) (Пузеев М.Н.) (Климова Т.К.) (Ряжапов Е.Л.) (Морозов Г.В.) Иностр. Язык 405 (Кирдяшкина А.И.) (Савенкова Е.П.) ПП
4 в 8.30 час. Литература 225 История 406 Физкультура   Литература 401       в 14.05 час. Иностр. Язык 405 в 8.30 час. в 10.25 час. в 10.25 час.     в 12.20 час.        
5                                          
Вторник                 17.05                                            
1     История 406 Математика 219 Физкультура Информатика  308 /  -   МДК 01.03 225 Иностр. Язык 405   МДК 01.01 305             МДК 02.01 224      
2 УП.01 ОБЖ 404 Информатика 307   Обществозн. 406 История 225 Родная литература 401 ПП.01 Математика 219 Иностр. Язык 405 УП.01 МДК 01.01 305 УП.04 УП.03 УП.02 ПП.04 ПП.03 УП.02 МДК 02.01 224 ПП ПП ПП
3 (Богатырев А.В.) Иностр. Язык 405 Литература 225 Родная литература 401 ОБЖ 404 Обществозн. 406 (Пузеев М.Н.) Физкультура Физика 212 (Богатырев А.В.) МДК 04.01 308 (Шуняев В.О.) (Горбунова А.Н.) (Пузеев М.Н.) (Климова Т.К.) (Ряжапов Е.Л.) (Морозов Г.В.) Экономика орг-ции 304 (Кирдяшкина А.И.) (Савенкова Е.П.)  
4 в 8.30 час. Иностр. Язык 405 Литература 225      -  /  Информатика  308   ОБЖ 404 История 406 в 14.05 час. МДК 01.01 305 в 8.30 час. в 8.30 час. в 10.25 час.     в 12.20 час. Менеджмент 221      
5                                          
Среда              18.05                                            
1 МДК 01.01  110 История 406 Химия  402 / - Экология родного края  404 Физика 230 Физика 212    Литература 220 Математика 219   Инф. Технологии в ПД  302             МДК 02.01 224      
2 Основы культ. Проф-ла 226а Русский язык  110 МДК 01.03 227 Индивид. Проект 220 Математика 219 История 406 ПП.01 Физика 212 Физкультура УП.01 МДК 01.01 305 УП.04 УП.03 УП.02 ПП.04 ПП.04 УП.01 Экономика орг-ции 304 ПП ПП ПП
3 МДК 01.01  110 Физика 212 ДИТИ 226а Обществозн. 406 Истоия 225  / Экология родн. края  404 Математика 219 (Пузеев М.Н.) Химия  402 МДК 02.01 227 (Богатырев А.В.) Инф. Технологии в ПД  302 (Шуняев В.О.) (Горбунова А.Н.) (Пузеев М.Н.) (Климова Т.К.) (Ряжапов Е.Л.) (Чепанова Д.В.) Физкультура (Кирдяшкина А.И.) (Савенкова Е.П.)  
4 Коррекц. Занятия  110    -  /  Химия  402 История 406 Экология родного края  404 Астрономия 212     МДК 02.01 227 в 8.30 час.   в 8.30 час. в 8.30 час. в 12.20 час.     в 12.20 час.        
5                                          
                                           
Четверг             19.05 1 МДК 01.01  110 МДК 01.01 225 Математика 219 Информатика  307 Информатика  302 Информатика  308 /  -   Русский язык  401     МДК 01.01 305   БЖД 404         МДК 02.01 224      
2 МДК 01.01  110 МДК 01.02 225 Русский язык  402 Русский язык  401 Индивид. Проект 220 Физика 212 ПП.01 Математика 219 УП.02 УП.01 МДК 04.01 308 УП.04 МДК 03.01 301 УП.02 ПП.04 ПП.04 УП.01 БЖД 404 ПП ПП ПП
3 Физкультура Литература 225 Иностр. Язык 405 Математика 219  Литература 401 ОБЖ 404 (Пузеев М.Н.) Физика 212 (Андросенко Г.Ф.) (Богатырев А.В.) Основы экономики 304 (Шуняев В.О.) МДК 03.01 301 (Пузеев М.Н.) (Климова Т.К.) (Ряжапов Е.Л.) (Чепанова Д.В.) МДК 02.01 224 (Кирдяшкина А.И.) (Савенкова Е.П.)  
4     ОБЖ 404    Литература 401  -  /  Информатика  308   Информатика  302 в 8.30 час. в 8.30 час. Основы экономики 304 в 8.30 час.   в 14.05 час.     в 12.20 час.        
Пятница           20.05                                            
1 Коррекц. Занятия  110 Технология 110   Литература 401 Информатика  308 /  - Истоия 406  / Экол. родн. края  404   Иностр. Язык 405 Математика 219   Инф. Технологии в ПД  302   Физкультура         Правовое обеспеч. ПД 305      
2 МДК 01.01  110 Обществозн. 406 УП.01 Математика 219 Обществозн. 225 Физкультура ПП.01 Физика 212 Русский язык 401 УП.01 МДК 01.01 305 УП.04 МДК 03.02 301 УП.02 ПП.04 ПП.04 УП.01 МДК 02.02 224     ПП
3 МДК 01.01  110  /  Физкульт.  МДК 01.02 225 (Андросенко Г.Ф.) Физика 212 Физика 230 Математика 219 (Пузеев М.Н.) Родная литература 401 МДК 02.01 227 (Богатырев А.В.) Основы экономики 304 (Шуняев В.О.) МДК 03.02 301 (Пузеев М.Н.) (Климова Т.К.) (Ряжапов Е.Л.) (Чепанова Д.В.) Правовое обеспеч. ПД 305      
4 Физкультура   в 8.30 час. История 406  -  /  Информатика  308       Русский язык 401 в 8.30 час.   в 8.30 час.   в 14.05 час.     в 14.05 час.        
                                             
Суббота        21.05 1     Физика 212 ОБЖ 404 Иностр. Язык 405 Информатика  308 /  -    Литература 220 Обществозн. 406   МДК 02.01  402   Деловая культура 226а         Менеджмент 221      
2   УП.01 Технология 227 Иностр. Язык 405 ОБЖ 404 Индивид. Проект 220   Физкультура Астрономия 212 УП.01 МДК 02.01  402 УП.04 Орг. Техника 308 УП.02 ПП.04 ПП.04 УП.01 Менеджмент 221     ПП
3   (Пузеев М.Н.) Физкультура Информатика  307 Астрономия 212 ОБЖ 404   История 406  Литература 220 (Богатырев А.В.) Иностр. Язык 405 (Шуняев В.О.) Орг. Техника 308 (Пузеев М.Н.) (Климова Т.К.) (Ряжапов Е.Л.) (Чепанова Д.В.) МДК 02.02 224      
4   в 8 час.        -  /  Информатика  308     История 406 в 8 час.   в 8 час.   в 12  час.     в 12  час. МДК 02.02 224      

Ссылки на сторонние ресурсы